สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

แห่งแรกกับหลักสูตรปริญญาตรี ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

เรียนรู้ทักษะการวางแผนรอบด้าน ทั้งแผนการเงิน การลงทุน การวางแผนประกัน การวางแผนภาษีมรดก และการวางแผนเกษียณ รองรับเนื้อหาในการสอบใบอนุญาต CFP

พร้อมสู่การเป็นนักบริหารการเงินรุ่นใหม่ด้วยการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ความรอบรู้ในแนวคิดการบริหารการเงินในองค์กรธุรกิจและโครงสร้างการเงินทุน การบริหารสถาบันการเงินและตลาดหลักทรัพย์ หลักการลงทุนนโยบายทางการเงินการคลัง ทั้งในระดับบุคคลระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับโลกอย่างเจาะลึกผ่านการวิจัย และการวิเคราะห์ตลอดจนรอบรู้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนุกกับภาคปฏิบัติด้วยการฝึกงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะก้าวสู่การเป็นนักบริหารการเงินที่ประสบความสำเร็จ และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

 

  • หลักสูตรด้านการวางแผนการเงินและลงทุนแห่งแรกในไทย แห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน (Financial and Investment Planning)  หลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับการรองรับจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ได้รับการร่วมมือในการร่างหลักสูตรกับสถาบันการเงินชั้นนำ เป็นหลักสูตรที่เน้นปฏิบัติจริงครอบคลุมการเงินทุกรูปแบบ เจาะลึกการเงินและการลงทุนเป็นหลัก  
  • หลักสูตรที่มีความเป็นสากล เรียนรู้ทักษะการวางแผนการเงินรอบด้าน เข้าใจทิศทางการลงทุนอย่างครบวงจร มีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมทำงานในระดับสากลได้
  • ผลักดันให้มีการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุน สามารถสอบ CFP ได้ทันที เมื่อเรียนจบ โดยหลักสูตรนี้ได้เอาเนื้อหาของการอบรมรวบรวมไว้ในหลักสูตร หลังจากเรียนจบสามารถสอบ CFP ได้ทันทีโดยไม่ต้องอบรมเพิ่มเติม ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
  • ฝึกงานจริงกับสถาบันการเงินชั้นนำ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารชั้นนำต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดูงานนอกสถานที่และกิจกรรม Workshop อีกมากมาย เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานจริง
  • มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและฝึกงาน
  • ได้ฝึกเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ เสริมทักษะการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ เพราะทักษะที่ดีช่วยสร้างความสำเร็จในสายอาชีพได้
  • เรียนจบมีโอกาสได้งานทำสูง เพราะเป็นอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน
เทอมแรก 29,380
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 403,880
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การวางแผนการเงินและการลงทุน)

Bachelor of Business Administration (Financial and Investment Planning)

คณะบริหารธุรกิจ

School of Business Administration

สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน

Financial and Investment Planning


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 1

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)
img
BUFIP จัดประชันฝีมือ หานักวางแผนการเงินรุ่นใหม่
2023-09-18
img
เก่งเกินต้าน เด็ก BU สอบผ่านใบอนุญาตและคุณวุฒิวิชาชีพ “นักวางแผนการลงทุน” IP และ AFPT
2023-06-06
img
1 ใน 1000 เด็กบริหาร สอบผ่าน IP License “นักวางแผนการเงิน”
2023-02-15
img
เด็กบริหารฯ หนึ่งในพันของประเทศไทย “ที่ปรึกษานักวางแผนการเงินและการลงทุน”
2022-03-21
img
การวางแผนการเงินและการลงทุน สายอาชีพที่รุ่งและฝ่าทุกวิกฤตได้
2020-08-31
img
ทำไมควรเรียนการวางแผนการเงินและการลงทุน สาขามาแรงที่น่าเรียนในยุค New Normal
2020-07-01
img
วิชาน่าเรียน สู่เส้นทางนักวางแผนการเงินสุดเจ๋ง!
2020-01-10
img
การวางแผนการเงินและการลงทุน สาขามาแรงที่เด็กยุคใหม่ต้องเเรียน
2019-03-07
img
BU Millionaire Game เกมของนักลงทุน
2019-03-07
img
7 สิ่งที่ยังไม่รู้ของการเงินและการลงทุน
2019-03-07