คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ หลักสูตรที่ทันสมัยและครบทุกด้านของการบริหาร มีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน เน้นการเรียนการสอนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ตอบโจทย์สายอาชีพในอนาคต

 

 

 

  • Pitiphat Meethaing

  • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ป. โท ทำงานด้านการตลาดดิจิทัล สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับ

จบ บริหารธุรกิจ ธุรกิจสมัยใหม่ ได้เพื่อนได้สังคมได้ความรู้ แฮ้ปปี้ที่เลือกม.กรุงเทพ 1510209842ความทรงจำดีๆๆ

เทคโนโลยีทันสมัย วิชาการเด่น คณาจารย์ทรงความรู้ นำไปสู่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ความดี