คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรที่ทันสมัยและครบทุกด้านของการบริหารธุรกิจ มีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน ตอบโจทย์สายอาชีพในอนาคต เสริมความแกร่งด้วยการจับมือกับพันธมิตรครบทุกด้าน ได้ฝึกงานที่ผนวกความเชี่ยวชาญทุกสาขาของธุรกิจ พร้อมเป็นนักบริหารที่สร้างสรรค์

นักศึกษาจะได้เข้าฝึกปฏิบัติงานในโครงการ CEMP (Creative Entrepreneurial Marketing Project) โครงการที่นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริงจากความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจและทําการตลาดสินค้าของตนเอง ทําให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ เพื่อฝึกการสร้างธุรกิจของตนเอง นับตั้งแต่นําเสนอความคิดด้านผลิตภัณฑ์ การวางแผน การเงิน บัญชี วางแผนการตลาด แผนการขาย การสร้างแบรนด์ และนําแผนงานนั้นไปดําเนินธุรกิจจริง มีโอกาสติดต่อกับบริษัท เพื่อการเจรจาต่อรอง รวมทั้งได้พัฒนาและสร้างเสริมประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อก้าวทันโลกของการแข่งขัน

 

 

จบ บริหารธุรกิจ ธุรกิจสมัยใหม่ ได้เพื่อนได้สังคมได้ความรู้ แฮ้ปปี้ที่เลือกม.กรุงเทพ 1510209842ความทรงจำดีๆๆ

จบบริหารธุรกิจ Major การเงิน รหัส 149 แม้จะไม่ได้ ทำงานด้านการเงินโดยตรง แต่ได้นำความรู้จากการเรียนบริหาร และ ประสบการณ์ จากการทำกิจกรรมระหว่างเรียน มาใช้ในการทำงาน การบริหารจัดการ วางแผนต่างๆ ได้อย่างดี ดีใจมากที่ได้รับสิ่งดีๆ จากที่นี่ ม. กรุงเทพ เป็นมากกว่า มหาวิทยาลัย จริงๆ ค่ะ

  • Pitiphat Meethaing

  • คณะบริหารธุรกิจ
  • สาขาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ป. โท ทำงานด้านการตลาดดิจิทัล สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับ