คณะนิเทศศาสตร์

Facilities

คณะนิเทศศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — Studio 2
Studio 2
เดินถัดมาอีกห้องจะเป็น Studio 2 ค่ะ ห้องเรียนของเด็ก CDE สาขาวิชาการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล สามารถเนรมิตพื้นที่เพื่อสร้างประสบการณ์จากจินตนาการสุดล้ำด้วยเทคโนโลยี Projection Mapping ด้วยการผสมผสานงานกราฟิกภาพเสมือนจริง หรือใช้จัดงานอีเว้นท์ประเภท Virtual Exhibition ก็ได้เช่นกันค่ะ

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที