คณะนิเทศศาสตร์

Facilities

คณะนิเทศศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ที่อาคาร C1 ชั้น 1 จะเต็มไปด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ iMac ที่ใช้รองรับการเรียนและการทำงานได้หลายรูป ตั้งแต่งานด้านกราฟิก งาน Visual Studio งานตัดต่อ Post Production ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 9 ห้อง รองรับการตัดต่อวิดีโอความคมชัดสูงในระดับ 4K รวมถึงสามารถสร้างเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ต้องการความอลังการได้อีกด้วย

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ
อาคาร C1 ชั้น 1
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที