เด็ก BU สร้างชื่อ E-Wristbands สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กับผลงาน E-Wristbands โจทย์ Mega Event นวัตกรรมการเก็บฐานข้อมูลของคนที่มาร่วมงานด้วยริสแบนด์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน นับเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์และสะดวกง่ายดาย ในการประกวด SMART M.I.C.E. Innovation Awards 2018 ภายใต้หัวข้อ “How technology can maximize M.I.C.E. business in digital era?” จัดโดย Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) ร่วมกับ Hatch  ณ Knowledge Exchange Centre

  • แหล่งที่มา: สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม, คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • อัพเดทล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2561, 16:19:34 น.