ททท.คัดเลือก15ชุมชนเมืองรองร่วมโครงการยกระดับท่องเที่ยวชุมชนVillage To The world season 2

     นพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้จัดโครงการยกระดับท่องเที่ยวชุมชน Village To The world เพื่อต่อยอดขยายผลด้านการตลาดการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้ ททท. ได้คัดเลือก 15 ชุมชนในพื้นที่เมืองรองที่มีความพร้อมในการทำการตลาดท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่

1.       ชุมชนบ้านผาหมี จ.เชียงราย

2.       ชุมชนบ้านท่าขันทอง จ.เชียงราย

3.       ชุมชนปางห้าโฮมสเตย์ จ.เชียงราย

4.       ชุมชนศิลาเพชร จ.น่าน

5.       ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง

6.       ชุมชนพรหมโลก จ.นครศรีธรรมราช

7.       ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา

8.       ชุมชนการท่องเที่ยวปะทิว (บางสน) จ.ชุมพร

9.       ชุมชนเกาะปูยู จ.สตูล

10.   ชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง

11.   ชุมชนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9 จ.ยะลา

12.   ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ จ.ตรัง

13.   ชุมชนแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

14.   ชุมชนบ้านแหลมกลัด จ.ตราด

15.   ชุมชนคีรีวงกต จ.อุดรธานี

โดยในปีนี้ ททท. ได้รับเกียรติจาก คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทีมนักออกแบบผลิตภัณฑ์จาก สตูดิโอ ไดอะล็อก ร่วมกันทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในทุกด้าน อาทิเช่น งานออกแบบสร้างสรรค์ ความประทับใจในชุมชน Impressive creation ทางคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดส่งทีมนักออกแบบอาหาร Food stylish มาช่วยออกแบบสร้างสรรค์อาหาร การจัดเลี้ยงในชุมชน และส่งทีมอาจารย์จากภาควิชาการโรงแรมฯ มาช่วยตกแต่งโฮมสเตย์ชุมชนให้น่ารัก น่าพัก น่านอนมากขึ้น ในส่วนของงานออกแบบดีไซน์แพ็คเกจจิ้งสินค้าชุมชน จะมีทีมดีไซเนอร์ จากสตูดิโอ ไดอะล็อก มาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชน สวยงาม น่าซื้อ น่าใช้มากขึ้น หลังจากกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชนเสร็จสิ้นภายในช่วงปลายเดือน กรกฎาคม ททท. จะเปิดตัวโครงการเต็มรูปแบบ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป


ที่มาข่าว :  สยามธุรกิจ

  • แหล่งที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • อัพเดทล่าสุด : 11 กรกฎาคม 2561, 11:39:09 น.