เรียนรู้อย่างลึกซึ้งในทุกมิติ
เพื่อผลิตคนคุณภาพ มากความสามารถในทุกทักษะ

  Alumni


Wongsakorn Chantara


Chairperson, Tourism Management Department
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

เชิดพันธ์ พันธ์สุข


Diamond Corp Entrepreneur
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ประสิทธิ์ จักษ์ตรีมงคล

Managing Director of Marketing
บริษัท ธนบุรีพลาซ่า จำกัด
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ดุจฤดี เทพวงษ์คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

จิรัฏฐ์ อัศดร์วานิชชากร

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว