ทำไมต้องเรียนคณะนี้

  • หลักสูตรตอบโจทย์อาชีพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
  • ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์การเรียนที่ดีที่สุดของไทยและเอเชียด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว และภัตตาคาร 
  • ได้ฝึกงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  • บ่มเพาะทักษะภาษาอังกฤษ เสริมทักษะภาษาที่ 3 ให้นักศึกษาได้เลือกเรียน
  • สถาบันเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยวอาเซียน ทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 

  • แหล่งที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2561, 09:48:21 น.