ศิษย์เก่า

คุณพิมพ์ชนก เพ็ญจภาค
Sale Operations
Golden Discovery Express Co.,Ltd.
คุณพริ้วทณี น้อยวงษ์
Japan Operations
Hana Asia Thailand Co.,Ltd.
Wongsakorn Chantara
Chairperson, Tourism Management Department
เชิดพันธ์ พันธ์สุข
Diamond Corp Entrepreneur
ประสิทธิ์ จักษ์ตรีมงคล
Managing Director of Marketing
บริษัท ธนบุรีพลาซ่า จำกัด
ดุจฤดี เทพวงษ์
จิรัฏฐ์ อัศดร์วานิชชากร
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สระบุรี