ศิษย์เก่า

คุณสุรกาจ นิธิตานันท์
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทย
คุณริตนันท์ จิญกาญจน์
Lead Host Rooms
Hyatt Place Bangkok Sukhumvit
คุณชภรภัช ดาภาชุติสรรค์
Executive Chef, เจ้าของร้าน
๋J-Cups by Chef Jib
คุณอรรถพล วันสา
Head Chef
Beg for More, Florida, USA
คุณอัมภิภา ดีมงคล
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทย
คุณณัฐพล มูลทอง
พนักงานภาคพื้น
สายการบินนกแอร์
คุณสิทธิธาน เชื้ออิว
เจ้าของร้าน
ร้านจีบหนวด
คุณปริยวิทย์ สุวรรณมาศ
CEO
Madison Bed & Breakfast