ศิษย์เก่า

ดร.ธนู กุลชล
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
คุณกีรติ ไชยะเดชะ
กรรมการบริหารเเละผู้จัดการฝ่ายการตลาด
หจก.กิจทวีสิน (แซเยี้ยง) 1979 จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
คุณพรชัย เวชากร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูโรเปี้ยนสแนคฟู้ด จำกัด
คุณเอนก จงเสถียร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณอิง ภาสกรนที
รองกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด
คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
คุณรัตน์ โอสถานุเคราะห์
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โอสถสภา จำกัด
คุณสาธิต กรีกุล
ผู้ประกาศข่าว
ไทยทีวีสี ช่อง 3