ศิษย์เก่า

คุณสุนิสา สุขจั่น
รองประธานกรรมการบริหาร
กลุ่มบริษัท บัวทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
คุณกรกนก ไชยะเดชะ
กรรมการบริหาร
บริษัท ควายทอง เออีซี จำกัด
คุณชัยยศ โอสายไทย
Sales Key Account - Modern Trade
บริษัท S.C. Johnson & Son
คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณณัฐกร พันธนาเสวี
ผู้อำนวยการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์ประจำประเทศไทย
บริษัท เอช พี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณจิราวัฒน์ ธนกิตติ์ธนานนท์
นักธุรกิจ/นักแสดง
คุณฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คุณศุภมาศ ปิ่นทอง
เจ้าหน้าที่การตลาดรถเพื่อการ พาณิชย์
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ส(ประเทศ ไทย) จำกัด