ข่าวและกิจกรรม

  ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าและบริการแบบออนไลน์กำลังเติบโต และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงขอนำเสนอรูปแบบใหม่ในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านสกุลเงินแบบใหม่หรือที่หลายๆ คนอาจจะรู้จักในชื่อ “บิทคอยน์” (Bitcoin) นั่นเอง รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการทำงานของ “บิทคอยน์” มีความซับซ้อนและมีศัพท์เฉพาะมากมายจึงขออธิบายอย่างง่ายๆ ให้บุคคลทั่วไปสามารถรู้จักและเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น เริ่มต้นด้วยความหมายของ

ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งตามกรอบ “ประชารัฐ” ร่วมกับหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี ในการสร้างสรรค์กิจกรรมกับประชาชนในชุมชนหนองเสือ ผู้ประกอบการ ธุรกิจและรัฐจากจังหวัดปทุมธานีมาร่วมแก้ไขปัญหา โดยมีกา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำโดยภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ร่วมมือกับ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 4 คณะ 8 ภาควิชา จัดงานเปิดตัวโครงการ “การตลาดธุรกิจสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 7” (Creative Entrepreneurial Marketing Project : CEMP GEN#7) ภายใต้ความคิด “Social Enterprise” โดยมี อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ลา