ที่อยู่ติดต่อ แผนที่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เบอร์โทรศัพท์: +(66)-02-902-0299 ต่อ 2640
เบอร์แฟกซ์: +(66)-02-902-0299 ต่อ 2337