ผลงานนักศึกษา

นักศึกษาภาควิชาการตลาดเน้นธุรกิจบริการและบันเทิง โครงการ M-planet ม.กรุงเทพ

นักศึกษาภาควิชาการตลาดเน้นธุรกิจบริการและบันเทิง (M’Se: Marketing for Service and Entertainment) ในโครงการ M Planet หลักสูตรภาคบ่ายสามปีครึ่งเรียนวิทยาเขตกล้วยน้ำไท คณะบริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ

 BACK