School of Architecture — Programs

Interior Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR ARCHITECTURE | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นนักออกแบบสถาปัตยกรรมภายในมืออาชีพ ด้วยการเรียนการสอนที่เสริมศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการออกแบบและการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ที่เกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คน สิ่งแวดล้อม สามารถผสมผสานความงามและประโยชน์ใช้สอยให้เข้ากันได้อย่างลงตัว 

เจาะลึกถึงกระบวนการทำงานอย่างละเอียด บ่มเพาะนักศึกษาให้มีความสามารถในการทำงานทุกขั้นตอน ก้าวทันโลกของการออกแบบ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานในระดับสากล รวมทั้งยังสามารถประกอบอาชีพและทำธุรกิจในด้านนี้ได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับองค์กรต่างๆ การทำงานอิสระ หรือการเปิดบริษัทของตัวเองก็ตาม 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิกสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป๊
 • ได้มาตรฐานทางวิชาชีพทั้งจากสภาสถาปนิกและมาตรฐานวิชาชีพสากล
 • เรียนจบสายวิทย์ หรือสายศิลป์ ก็สามารถเรียนได้เพราะมีคอร์สปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
 • สอนโดยนักวิชาการและสถาปนิกแนวหน้าของวงการทำโปรเจกต์จริง
 • นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากงานจริงการเรียนการสอนในระบบ Studio ตามความเชี่ยวชาญ
 • อุปกรณ์การเรียนทันสมัย ท่ามกลางบรรยากาศสร้างสรรค์
 • โอกาสได้ฝึกงานในบริษัทชั้นนำในเครือข่าย
 • ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีวิชาเลือกใหม่ Universal Design การออกแบบเพื่อคนทุกคน
 • มีแหล่งเรียนรู้และสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรทางด้านสถาปนิก
 • อาคารปฏิบัติการรองรับการสร้างแบบขนาดจริง
 • การเรียนเข้มข้น อาจารย์ดูแลทั่วถึงแบบ 2:1(วิชา Thesis in interior design)
 • ผลักดันให้นักศึกษาส่งงานประกวด เพื่อสร้าง Portfolio และทำ Project ที่สร้างได้จริง
 • มีโปรแกรมออกแบบที่ทันสมัย คุณภาพสูง เช่น 3DMAX/ BIM/ ENSCAPE/ SKETCHUP
 • ได้รับความร่วมมือกับองค์กร บริษัทออกแบบชั้นนำ และบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการสถาปนิกไทย
ชื่อปริญญา
ศิลปบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
Bachelor of Fine Arts (Interior Architecture)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
School of Architecture
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architecture
Cosmetic Image
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
จัดเต็มสตูดิโอ และอุปกรณ์ทันสมัยระดับเวิลด์คลาส
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • สถาปนิกภายใน
 • มัณฑนากร / นักออกแบบภายใน
 • นักวิชาการ / นักวิจัย เจ้าของกิจการ
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • นักออกแบบเครื่องเรือน
 • นักออกแบบอิสระ
 • นักออกแบบนิทรรศการ
 • เจ้าของกิจการหรือสานต่อกิจการครอบครัว​
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
- Design Elements and Design Principles (ARF163)
เรียนรู้ทฤษฎีและสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยใช้องค์ประกอบพื้นฐาน ประยุกต์ใช้ และเรียนรู้ความสวยงามตามทฤษฎีพื้นฐานการออกแบบ
- Basic Residential Programming 1 (INT151)
เรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นและฝึกปฏิบัติการออกแบบภายในที่พักอาศัย
- Small Retail (INT253)
เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการออกแบบภายในร้านค้าขนาดเล็กเบื้องต้น
- Exhibition Design (INT393)
เรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการออกแบบนิทธรศการเบื้องต้น
- INT 355 Interior Design 5
ปฏิบัติการออกแบบภายในพื้นที่มีความซับซ้อนระดับกลางพื้นที่สาธารณะ โดยมุ่งเน้นในกระบวนการเรียนรู้จากธุรกิจที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 26,180 บาท
ตลอดหลักสูตร 389,180 บาท