School of Architecture — Programs

Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
ARCHITECTURE | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture Program) ของ ม.กรุงเทพ มุ่งเน้นการสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านแนวคิดและทักษะการออกแบบ ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการศึกษาองค์ความรู้ในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบ เตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่วิชาชีพทางสถาปัตยกรรมในระดับสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคต และเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์การทำงานในระดับต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้ 
 • หลักสูตรครอบคลุม พรบ.สถาปนิก ทั้ง 5 แขนง
 • ได้มาตรฐานทางวิชาชีพทั้งจากสภาสถาปนิกและมาตรฐานวิชาชีพสากล
 • เรียนจบสายวิทย์ หรือสายศิลป์ จบสายไหนก็สามารถเรียนได้ ก็สามารถเรียนได้ เพราะมีคอร์สปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
 • สอนโดยนักวิชาการและสถาปนิกแนวหน้าของวงการทำโปรเจกต์จริง นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากงานจริง
 • อุปกรณ์การเรียนทันสมัย ท่ามกลางบรรยากาศสร้างสรรค์ 
 • มีแหล่งเรียนรู้และสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรทางด้านสถาปนิก 
 • อาคารปฏิบัติการรองรับการสร้างแบบขนาดจริง
 • การเรียนเข้มข้น อาจารย์ดูแลทั่วถึงแบบ 2:1 (วิชา Thesis in interior design)
 • ผลักดันให้นักศึกษาส่งงานประกวดเพื่อสร้าง Portfolio และทำ Project ที่สร้างได้จริง
 • มีโปรแกรมออกแบบที่ทันสมัย คุณภาพสูง เช่น 3DMAX/ BIM/ ENSCAPE/ SKETCHUP 
 • ได้รับความร่วมมือกับองค์กร บริษัทออกแบบชั้นนำ และบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการสถาปนิกไทย 
 • เป็นที่เดียวที่ร่วมกับ NIA และ CEA นำโครงการพัฒนาเมือง มาสอนในวิชาเรียน
 • ผลักดันให้ส่งงานประกวดเพื่อสร้าง Portfolio และทำโปรเจกต์ที่สร้างได้จริง
ชื่อปริญญา
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Architecture
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
School of Architecture
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
Architecture
Cosmetic Image
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
ยกอุตสาหกรรมมาไว้ในห้องเรียน
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • สถาปนิก
 • นักพัฒนาโครงการ / นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • นักวิชาการ / นักวิจัย
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 •  ผู้ประสานงานโครงการ
 •  นักออกแบบอิสระ
 • เจ้าของกิจการหรือสานต่อกิจการครอบครัว​
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
- ARC 380 Theory of Architecture
- ARC 111 Building Material
- ARC 323 Tropical Architecture
- ARC 181 Architectural Design 1
- ARC130 Computer for Architecture 1
- ARC 528 Professional Practice in Architectural Design
- ARC 529 Architectural Business
- ARM 541 Detail and Parametric Design
- ARM 442 Creative Communication and Meaning
- ARC 316 Building Information Modeling and System
- ARF 375 Thai Architecture
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2568)
เทอม 1: 24,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 469,780 บาท