คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Alumni

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณภัทรมาส ศรีวิสุทธิกุล
คุณภัทรมาส ศรีวิสุทธิกุล
Beige Workspace - CEO
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รับรางวัล Winner (Residential Interior Show Home)  จากการประกวด Asia Pacific Property Awards 2021-2022 ชื่อผลงาน Patta Ville Show Home จัดโดย LIXIL Water Technology, Asia Pacific ผู้สนับสนุน อเมริกันสแตนดาร์ด (American Standard) และ โกรเฮ่ (GROHE)

อินทีเรียดีไซน์เนอร์และเจ้าของสตูดิโอ “Beige Workspace

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที