สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 หลักสูตรปริญญาโท

ครบทุกแขนงสถาปัตยกรรมภายใน และส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจในด้านการวิจัยและด้านวิชาชีพการออกแบบภายใน

ด้วยทักษะระดับมืออาชีพและแนวคิดแบบสากล

 

  • Major of Interior Architecture (IA) 

          Major Interior Architecture is an intensive program for those with backgrounds in interior design and architecture.  With research-based design approach, this program extends the brighter pathways both in architectural design and construction industry and academic careers.  

          สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีสายสถาปัตย์และออกแบบภายในมาโดยตรง ครบทุกแขนงสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อต่อยอดความรู้ เพิ่มโอกาสการเติบโตในสายงานออกแบบและก่อสร้าง หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก สามารถที่จะเติมเต็มคุณวุฒิให้ตรงกับงานอาจารย์และนักวิจัยในสายสถาปัตย์

 

  • Major Innovative Design Management (IDM) 

          Major Innovative Design Management is is an exquisitely unique program for those who wish to enter architectural and design business from other professional backgrounds. The program focuses on interior design and construction management including innovative design entrepreneurship.

          สาขาการบริหารจัดการออกแบบภายใน เปิดรับทุกวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา โดยไม่จำเป็นต้องจบด้านดีไซน์หรือด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์มาโดยตรง สามารถต่อยอดธุรกิจออกแบบ หรือเป็นเจ้าของกิจการได้  เหมาะสำหรับคนทำงานที่สนใจในด้านการออกแบบหรือต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวกับการออกแบบภายใน หลักสูตรเน้นแนวคิดเชิงบริหารจัดการธุรกิจ Interior Design และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากหลากหลายอาชีพได้ทำความเข้าใจพื้นฐาน Interior Design และค้นพบความสามารถด้านดีไซน์ของตัวเอง นอกจากจะได้เรียนและทดลองออกแบบจริง 

 

  •  Working While Learning

ตอบโจทย์ผู้เรียนที่มีเวลาน้อย เรียนเฉพาะวันเสาร์ สามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ มีโอกาสเรียนจบได้ภายใน 2 ปี

 

  • International Experience 

หลักสูตรสองภาษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ 


 

ช่วงในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม ถึง ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม ถึง พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม

วุฒิการศึกษา: หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Architecture Program in Interior Architecture) ระยะเวลาเรียน: 2 ปี (เรียนวันเสาร์) ค่าเล่าเรียน: 206,430 บาท สถานที่: Bangkok University Main Campus เปิดรับสมัคร: เร็วๆ นี้