คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Alumni

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณชารีฟ ลอนา
คุณชารีฟ ลอนา
-
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้​รับ​รางวัล​ Designer of the Year ประเภท​ Emerging​ Interior Designer​ Award 

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที