Partner
ร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

สถาปัตยกรรมศาสตร์คือศาสตร์ที่ขับเคลื่อนให้โลกหมุนไป เปลี่ยนแปลงชีวิต ความเป็นอยู่ และความคิดของผู้คนได้ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ จึงเปิดหลักสูตรทันสมัยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถาปนิกและนักออกแบบแถวหน้าของวงการ พร้อมผสมผสานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ นักศึกษาของเราจะไม่ได้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยม แต่อยู่ในสถานศึกษาที่มีสภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมระดับโลก และอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน มีความร่วมมือกับพันธมิตรและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษจากวงการสถาปัตยกรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างและพร้อมจะเติบโตเป็นนักออกแบบตัวจริงในอนาคต

ที่นี่นักศึกษาทุกคนจะได้เลือกอนาคตของตัวเอง และพัฒนาความสามารถตามความเชี่ยวชาญ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ ด้วยวิธีการเรียนแบบทำงานจริง ที่จะช่วยให้ทุกๆ คนมีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ที่สำคัญคือ เราพร้อมจะมอบองค์ความรู้และคุณภาพในระดับสากล 

โลกทั้งใบของสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดกว้างรอคุณอยู่ที่นี่! 

หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้

จบสายไหนก็สามารถเรียนได้

เรียนจบสายวิทย์ หรือสายศิลป์ ก็สามารถเรียนได้ เพราะมีคอร์สปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก

สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้
หลักสูตรการเรียนการสอนแนวใหม่ ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ

บรรยากาศการเรียนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ มีแหล่งเรียนรู้และสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัล มากมายจากองค์กรทางด้านสถาปนิก ที่นี่จะให้ประสบการณ์ และความรู้ในการเป็นนักออกแบบหรือสถาปนิก มืออาชีพที่สามารถทำงานในระดับสากล
ห้องปฏิบัติการทันสมัย พร้อมสำหรับความถนัดที่หลากหลาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการออกแบบ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานที่ และการใช้งาน จึงมีห้องปฏิบัติการของคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ตามอาคารต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับกับการฝึก ปฏิบัติที่เพียงพอและทั่วถึงสำหรับนักศึกษา
ได้รับความร่วมมือกับองค์กร บริษัทออกแบบชั้นนำ และบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการสถาปนิกไทย

สอนโดยนักวิชาการและสถาปนิกแนวหน้าของวงการทำโปรเจกต์จริง นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากงานจริง
Cosmetic Image Cosmetic Image
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture Program) ของ ม.กรุงเทพ มุ่งเน้นการสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านแนวคิดและทักษะการออกแบบ ผ่านการเรียนการสอนที่ประยุกต์ศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการศึกษาองค์ความรู้ในการออกแบบร่วมสมัย ผสานกับความรู้ในการบริหารจัดการงานออกแบบ เตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่วิชาชีพทางสถาปัตยกรรมในระดับสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการออกแบบในอนาคต และเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์การทำงานในระดับต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้ หลักสูตรครอบคลุม พรบ.สถาปนิก ทั้ง 5 แขนงได้มาตรฐานทางวิชาชีพทั้งจากสภาสถาปนิกและมาตรฐานวิชาชีพสากลเรียนจบสายวิทย์ หรือสายศิลป์ จบสายไหนก็สามารถเรียนได้ ก็สามารถเรียนได้ เพราะมีคอร์สปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1สอนโดยนักวิชาการและสถาปนิกแนวหน้าของวงการทำโปรเจกต์จริง นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากงานจริงอุปกรณ์การเรียนทันสมัย ท่ามกลางบรรยากาศสร้างสรรค์ มีแหล่งเรียนรู้และสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรทางด้านสถาปนิก อาคารปฏิบัติการรองรับการสร้างแบบขนาดจริงการเรียนเข้มข้น อาจารย์ดูแลทั่วถึงแบบ 2:1 (วิชา Thesis in interior design)ผลักดันให้นักศึกษาส่งงานประกวดเพื่อสร้าง Portfolio และทำ Project ที่สร้างได้จริงมีโปรแกรมออกแบบที่ทันสมัย คุณภาพสูง เช่น 3DMAX/ BIM/ ENSCAPE/ SKETCHUP ได้รับความร่วมมือกับองค์กร บริษัทออกแบบชั้นนำ และบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการสถาปนิกไทย เป็นที่เดียวที่ร่วมกับ NIA และ CEA นำโครงการพัฒนาเมือง มาสอนในวิชาเรียนผลักดันให้ส่งงานประกวดเพื่อสร้าง Portfolio และทำโปรเจกต์ที่สร้างได้จริง
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
5 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
24,580 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
469,780 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเป็นนักออกแบบสถาปัตยกรรมภายในมืออาชีพ ด้วยการเรียนการสอนที่เสริมศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการออกแบบและการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ที่เกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผู้คน สิ่งแวดล้อม สามารถผสมผสานความงามและประโยชน์ใช้สอยให้เข้ากันได้อย่างลงตัว เจาะลึกถึงกระบวนการทำงานอย่างละเอียด บ่มเพาะนักศึกษาให้มีความสามารถในการทำงานทุกขั้นตอน ก้าวทันโลกของการออกแบบ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานในระดับสากล รวมทั้งยังสามารถประกอบอาชีพและทำธุรกิจในด้านนี้ได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับองค์กรต่างๆ การทำงานอิสระ หรือการเปิดบริษัทของตัวเองก็ตาม ทำไมต้องเรียนสาขานี้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิกสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมภายใน และมัณฑนศิลป์ได้มาตรฐานทางวิชาชีพทั้งจากสภาสถาปนิกและมาตรฐานวิชาชีพสากลเรียนจบสายวิทย์ หรือสายศิลป์ ก็สามารถเรียนได้เพราะมีคอร์สปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1สอนโดยนักวิชาการและสถาปนิกแนวหน้าของวงการทำโปรเจกต์จริงนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากงานจริงการเรียนการสอนในระบบ Studio ตามความเชี่ยวชาญอุปกรณ์การเรียนทันสมัย ท่ามกลางบรรยากาศสร้างสรรค์โอกาสได้ฝึกงานในบริษัทชั้นนำในเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีวิชาเลือกใหม่ Universal Design การออกแบบเพื่อคนทุกคนมีแหล่งเรียนรู้และสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรทางด้านสถาปนิกอาคารปฏิบัติการรองรับการสร้างแบบขนาดจริงการเรียนเข้มข้น อาจารย์ดูแลทั่วถึงแบบ 2:1(วิชา Thesis in interior design)ผลักดันให้นักศึกษาส่งงานประกวด เพื่อสร้าง Portfolio และทำ Project ที่สร้างได้จริงมีโปรแกรมออกแบบที่ทันสมัย คุณภาพสูง เช่น 3DMAX/ BIM/ ENSCAPE/ SKETCHUPได้รับความร่วมมือกับองค์กร บริษัทออกแบบชั้นนำ และบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการสถาปนิกไทย
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
26,180 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
389,180 บาท
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 Master of Architecture Program is an intensive bilingual program (Thai-English) for those who have apassion for architecture, interior design, and innovative architectural business. With the research-baseddesign approach, this program extends the brighter pathways both in architectural design andconstruction industries including academic careers in architecture.หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรสองภาษาสำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน และการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ในวงการออกแบบและก่อสร้าง หลักสูตรเปิดกว้างสำหรับผู้สมัครที่จบปริญญาตรีสายสถาปัตยกรรมหลัก และการออกแบบภายในมาโดยตรง รวมไปถึงผู้สมัครที่จบปริญญาตรีจากสาขาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ลงลึกมากขึ้นทั้งด้านแนวคิด เทคโนโลยีความเข้าใจกลุ่มลูกค้าและผู้ใช้อาคาร หลักสูตรมุ่งเน้นด้านการเพิ่มโอกาสในการเติบโตในสายงานออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งภายในภายนอกและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ผู้เรียนสามารถเติมเต็ม ประสบการณ์และปรับคุณวุฒิภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์ทั้งอาจารย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและอาจารย์พิเศษที่เป็นนักออกแบบ และนักธุรกิจแถวหน้าของวงการออกแบบสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจออกแบบให้กว้างขวางมากขึ้น โดยผ่านEcosystem และ Partnership ของหลักสูตร ที่เป็นองค์กรชั้นนำและสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ระดับชาติและนานาชาติมี 3 สาขาวิชาเอก สถาปัตยกรรม (Architecture)สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)นวัตกรรมและการบริหารจัดการงานออกแบบ (Innovative Design and Management) Working While Learningตอบโจทย์ผู้เรียนที่มีเวลาน้อย เรียนเฉพาะวันเสาร์ สามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ มีโอกาสเรียนจบได้ภายใน 1.5 ปีInternational Experiencesหลักสูตรสองภาษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนต่างชาติ  ช่วงในการดำเนินการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม ถึง ธันวาคมภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม ถึง พฤษภาคมภาคฤดูร้อน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หน่วยกิต
36
แผน ก. วิทยานิพนธ์
206,430 บาท
Facilities
Cosmetic Image
Open House BU Metaverse 2022 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Open House BU Metaverse 2022 : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
ทำไมต้องเรียนสถาปัตย์ที่ ม.กรุงเทพ
ทำไมต้องเรียนสถาปัตย์ที่ ม.กรุงเทพ
Open House BU 2020 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รีวิว | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Featured
Stories
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที