มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง

สร้างประสบการณ์ผ่านห้องปฏิบัติการศาลจําลอง ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายจริงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และฝึกทักษะและเข้าร่วมแถลงการณ์ในชั้นศาล รู้ทันกฎหมายยุคใหม่ เน้นฝึกวิชาชีพและทักษะความเป็นนักกฎหมายยุคใหม่

  • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2560, 15:07:43 น.