ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง

สร้างประสบการณ์ผ่านห้องปฏิบัติการศาลจําลอง ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายจริงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และฝึกทักษะและเข้าร่วมแถลงการณ์ในชั้นศาล รู้ทันกฎหมายยุคใหม่ เน้นฝึกวิชาชีพและทักษะความเป็นนักกฎหมายยุคใหม่

 

  • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 16 ตุลาคม 2561, 15:35:04 น.