มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิษย์เก่า

คุณดนัย อุดมโชค
นักเทนนิสอาชีพ
คุณเขมสรณ์ หนูขาว
ผู้ประกาศข่าว
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
คุณวิวัฒน์ สรรพคุณ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก