คณะนิติศาสตร์

Facilities

คณะนิติศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — ศาลจำลอง
ศาลจำลอง
เรียนปฏิบัติ​การว่าความในศาลจำลอง เรียนทฤษฎี​แบบจัดเต็มแล้วก็ต้องต่อด้วยการปฏิบัติ​จริงอย่างเข้มข้น​ เน้นให้นักศึกเรียนรู้และได้ลงมือทำจริงไปพร้อมๆ​ กัน​ โดยคณะนิติศาสตร์​มีศาลจำลองให้นักศึกษาได้ฝึกว่าความกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เห็นขั้นตอนในการทำงานทั้งหมด​ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์​กับตัวเอง ที่นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้​ในอนาคต

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที