คณะนิติศาสตร์

Alumni

คณะนิติศาสตร์ — ศิษย์เก่า — คุณวุฒธิพงศ์ เสียงล้ำเลิศ
คุณวุฒธิพงศ์ เสียงล้ำเลิศ
- ผู้พิพากษาประจำศาล, ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
คณะนิติศาสตร์

ผู้พิพากษาประจำศาล, ศาลจังหวัดบุรีรัมย์

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที