การฝึกงานและสหกิจศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานกับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานควบคู่ไปกับเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้นำกฎหมายไปใช้ในการทำงานแล้ว ยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การฝึกงานนี้นอกจากจะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาแล้ว ยังช่วยให้นักศึกษาวางแผนการทำงานในอนาคต

 

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 16 ตุลาคม 2561, 16:20:29 น.