มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การฝึกงานและสหกิจศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานกับองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานควบคู่ไปกับเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้นำกฎหมายไปใช้ในการทำงานแล้ว ยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การฝึกงานนี้นอกจากจะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาแล้ว ยังช่วยให้นักศึกษาวางแผนการทำงานในอนาคต

และยังมีคลินิกยุติธรรม มีบริการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ บริการดีๆ เพื่อสังคมที่นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางกฎหมายดูแลอย่างใกล้ชิด รายละเอียดเพิ่มเติม > คลิก 

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 2 กรกฎาคม 2561, 11:41:46 น.