จบแล้วทำงานอะไรดี

เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายโดยเฉพาะ อาทิ ผู้พิพากษา ทนายความ พนักงานอัยการ อนุญาโตตุลาการ เข้ารับราชการในหน่วยงานราชการ อาทิ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการทางการปกครอง ข้าราชการทางการฑูต นักการฑูต นักวิชาการ นักการเมือง หรือปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกรและที่ปรึกษาทางกฎหมายในองค์กรต่างๆ

 

 

ผู้พิพากษา – อัยการ - ทนายความ

 

ข้าราชการ: ปลัดอำเภอ/ตำรวจ/ทหาร/พระธรรมนูญศาลทหาร/นักการทูต

เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ - ที่ปรึกษากฎหมาย – นักวิชาการ - อาจารย์ - เจ้าของกิจการสำนักงานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

 

  • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 14 กรกฎาคม 2564, 17:23:11 น.