มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จบแล้วทำงานอะไรดี

เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างละเอียด พร้อมปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมายโดยเฉพาะ อาทิ ผู้พิพากษา ทนายความ พนักงานอัยการ อนุญาโตตุลาการ เข้ารับราชการในหน่วยงานราชการ อาทิ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการทางการปกครอง ข้าราชการทางการฑูต นักการฑูต นักวิชาการ นักการเมือง หรือปฏิบัติงานตำแหน่งนิติกรและที่ปรึกษาทางกฎหมายในองค์กรต่างๆ

 

  • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 2 กรกฎาคม 2561, 11:16:36 น.