มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทำไมต้องเรียนคณะนี้

รู้ทันกฎหมายยุคใหม่ เน้นฝึกวิชาชีพและทักษะความเป็นนักกฎหมายในศตวรรษที่ 21 

  • เน้นกฎหมายยุคใหม่ เอื้อต่อการทำงานในอนาคต เช่น กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  • จัดติวเพื่อสอบใบอนุญาตว่าความและเนติบัณฑิต ก่อนจบการศึกษา
  • ผลักดันให้นักศึกษาได้ฝึกงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
  • เสริมสร้างภาษาอังกฤษควบคู่วิชากฎหมาย เพื่อผลักดันให้นักศึกษาได้ทำงานกับบริษัทกฎหมายระดับโลก 
  • เรียนกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ระดับผู้พิพากษา ทนายความ อัยการ

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 2 กรกฎาคม 2561, 11:13:27 น.