ศิษย์เก่า

คุณอำนาจ พิทักษ์กร
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายห้างหุ้นส่วนบริษัท (Merger & Acquisition)
บริษัท Baker & McKenzie Ltd.