ศิษย์เก่า

คุณอำนาจ พิทักษ์กร
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายห้างหุ้นส่วนบริษัท (Merger & Acquisition)
บริษัท Baker & McKenzie Ltd.
ร.ต.อ.วรรัตน์ มีปรีชา
รอง สว.กก.3 บก.ปอศ.
คุณปรัชญา ริ้วเลิศศิริกุล
ทนายความ
BKK Inter Law Co,Ltd.
ร้อยเอกสุรเชษฐ์ จิระศักดิ์ขี
อัยการผู้ช่วย
ศาลมณฑล ทหารบกที่ 16
คุณปารีณา เครือนวล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นพี คอสเมเทค จำกัด
คุณวิไลลักษณ์ เค้าโนนกอก
นิติกร
กรมศุลกากร