มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทำไมต้องเรียนคณะนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝึกปฏิบัติจริง ออกแบบสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย
มีโอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพสากล จาก ITPE, Google เป็นต้น
สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับประเทศ
ออกแบบและผลิตสื่อสื่อแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ทั้งแบบสองมิติและสามมิติ
สร้างรายได้ระหว่างเรียนและต่อยอดธุรกิจได้

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตร​เฉพาะทาง สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​แรงงาน
มีเครือข่ายพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและบริษัททั้งในและต่างประเทศ
ออกแบบและสร้างผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ ด้าน Tech Startup
ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนา Mobile Application และผลักดันให้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ
มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนจบมีงานทำแน่นอน

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
มหาวิทยาลัยได้บรรจุ E-sports ในหลักสูตร พร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการแข่งขัน
ออกแบบและผลิตเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เช่น VR และ AR ที่ใช้จริงในภาคธุรกิจต่างๆ พร้อมทั้งสร้างรายได้ระหว่างเรียน   ทำความร่วมมือกับ Garena ออกแบบหลักสูตรเกม และการจัดการ E-sports แบบมืออาชีพ พร้อมทั้งจัดหางานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง มั่นใจเรียนจบพร้อมมีงานทำ เนื่องจากความต้องการของตลาดเกมมีการเติบโต มากกว่า 20% ต่อปี นำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  • อัพเดทล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2561, 13:41:29 น.