ทำไมต้องเรียนคณะนี้

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หลักสูตร​เฉพาะทาง สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​งาน
 • ฝึกปฏิบัติจริง ออกแบบสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย
 • สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับประเทศ
 • ออกแบบและผลิตสื่อสื่อแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ทั้งแบบสองมิติและสามมิติ
 • สร้างรายได้ระหว่างเรียนและต่อยอดธุรกิจได้

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • มีเครือข่ายพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและบริษัททั้งในและต่างประเทศ
 • มีโอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพสากล จาก ITPE, Google, Java SE, Oracle, SAP Certificate เพิ่มโอกาสการได้งานทำ และได้เงินเดือนสูง
 • ออกแบบและสร้างผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ ด้าน Tech Startup
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนา Mobile Application และผลักดันให้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ
 • โครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น Ryukoku University
 • โอากาสในการขอทุนศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก Ritsumeikan University
 • มีรายได้ระหว่างเรียน เรียนจบมีงานทำ

 

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

 • มหาวิทยาลัยได้บรรจุ E-sports ในหลักสูตร พร้อมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการแข่งขัน
 • ออกแบบและผลิตเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เช่น VR และ AR ที่ใช้จริงในภาคธุรกิจ
 • ทำความร่วมมือกับ Garena ออกแบบหลักสูตรเกม และการจัดการ E-sports แบบมืออาชีพ
 • สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับอุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ  
 • นำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ มาประยุกต์ในการเรียนการสอน
 • แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับ Dongseo University, Full Sail University, Ritsumeikan University
 • เรียนกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Garena, Yggdrazil, และบริษัทชั้นนำมาให้ความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา
 • เปิดมุมมองผ่านการแข่งขันเกมออนไลน์ และการแข่งขันพัฒนาไอเดียเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟ จัดการแข่งขัน BU ESPORT และ ULEAGUE
 • สร้างรายได้ระหว่างเรียน  ฝึกงานและรับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม
 • โอกาสการได้งานสูง เนื่องจากความต้องการของตลาดเกมมีการเติบโต มากกว่า 20% ต่อปี

 

 

 • แหล่งที่มา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2561, 15:54:45 น.