สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในปัจจุบัน โลกยุคดิจิทัลตลาดแรงงานเปิดกว้างในทุกภาคอุตสาหกรรม เกมเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การเรียนการสอน การรักษาผู้ป่วยในทางการแพทย์ และเป็นธุรกิจในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนท์ที่มีมูลค่าในตลาดโลกอย่างมาก

หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี ด้านศิลปะ และด้านธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเป็น Tech Start-Up มีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับโจทย์จริงในภาคอุตสาหกรรมและพัฒนานวัตกรรมจริงได้


- ออกแบบและผลิตเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เช่น VR และ AR ที่ใช้จริงในภาคธุรกิจ

- สร้างรายได้ระหว่างเรียน ฝึกงานและรับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม

- มีความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟจำนวนมาก

- ห้องเรียนสุดล้ำ อุปกรณ์ไฮเทคจัดเต็ม

- แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับ Ritsumeikan University, Kanagawa Institute of Technology และ Ryukoku University

- เรียนกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Garena, Yggdrazil และบริษัทชั้นนำมาให้ความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา

- เรียนจบพร้อมมีงานทำ เนื่องจากความต้องการของตลาดเกมมีการเติบโต มากกว่า 20% ต่อปี

- สร้างผลงานเกมได้จริงบนทุกเเพลตฟอร์ม พัฒนาเกมสู่ภาคอุตสาหกรรม

- คว้าโอกาสในโลก Metaverse เต็มรูปแบบกับตัวจริงจากอุตสาหกรรม ร่วมกับทีม Real Bangkok บริษัท Virtual Based Solution ผู้นำด้านการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือน

- สร้างรายได้ จาก NFT Game Art ได้

- เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียว ที่ได้เป็นพันธมิตร่วมกับ Unity ซึ่งเป็น Engine ยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงคนทำเกม

หลักสูตรทันสมัย รวม 3 ศาสตร์ในที่เดียว
ทั้งศิลปะ เทคโนโลยี และการเป็นเจ้าของรวมไว้เป็นหนึ่งเดียว
มีพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ และพันธมิตรกับ Garena กับบริษัทเกมชั้นนำระดับโลก
เทอมแรก 27,880
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 384,380
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกมและสื่อเชิงโต้ตอบ)

Bachelor of Science (Games and Interactive Media)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

School of Information Technology and Innovation

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

Games and Interactive Media


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)