คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดสร้างศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer Incubation Center) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU-Innovation and Technology Center) และ ศูนย์วิจัย Multimedia Intelligent Technology  เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ด้าน Game and Interactive Media Design and Development, Mobile Technology และ Enterprise Systems ส่งเสริมการสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (Professional Certificate) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมและมีความเป็นมืออาชีพ

สร้างสรรค์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  • Kittiphong Phongpanna

  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อันดับแรกเลย สาวเยอะมากกกกกก อาจารย์สอนดีเจ้าใจง่าย สอนให้เด็กเรียนรู้เเละเข้าใจด้วยตัวเอง บรรยากาศภายในมอร่มรื่นมาก มีที่นั่งชิวเยอะ อุปกรณ์การเรียนครบแน่น ห้องเรียน สะอาดเรียบร้อย มีแม่บ้านทำความสะอาดทุกคาบ สิ่งอำนวยความสะดวกก็เยอะ