คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

Facilities

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม — ห้องปฏิบัติการ — ห้องปฏิบัติการ Motion & Virtual Reality
ห้องปฏิบัติการ Motion & Virtual Reality
สร้างสรรค์งานประเภท Motion และ Virtual Reality โดยมีอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว กล้อง VR แว่น 3 มิติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์และทำการทดสอบได้จริง

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม