ศิษย์เก่า

คุณศักดินา วินทุพราหมณกุล
หัวหน้าฝ่ายเทคนิคด้านซอฟต์แวร์
เอชซีแอล อเมริกา SOFTWARE TECHNICAL LEAD, HCL AMERICA INC.
อาจารย์อัฏฐิภา จุลพิสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณวัชระ เอมวัฒน์
ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท
บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด
คุณสินชัย เทียนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการกล่องวิเศษ
สมาคมสร้างสรรค์ไทย
คุณหทัยวุฒิ ทวีวโรดมกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
คุณภาณุวัฒน์ ชำนาญมนต์
ผู้นำทีมสูงสุดอันดับ 3 ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์
หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์
คุณอภิชาติ ทรัพย์แสง
กรรมการบริษัท
บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณธารินทร์ จงประเจิด
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร