ศิษย์เก่า

คุณศักดินา วินทุพราหมณกุล
หัวหน้าฝ่ายเทคนิคด้านซอฟต์แวร์
เอชซีแอล อเมริกา SOFTWARE TECHNICAL LEAD, HCL AMERICA INC.
อาจารย์อัฏฐิภา จุลพิสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณสินชัย เทียนศิริ
ผู้อำนวยการโครงการกล่องวิเศษ
สมาคมสร้างสรรค์ไทย
คุณหทัยวุฒิ ทวีวโรดมกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
คุณภาณุวัฒน์ ชำนาญมนต์
ผู้นำทีมสูงสุดอันดับ 3 ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์
หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์
คุณอภิชาติ ทรัพย์แสง
กรรมการบริษัท
บริษัท ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณจิรายุ ลิ่มจินดา
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
Jindatheme
คุณปฐม ศรีอรุณทิพย์
Mobile Developer, Programmer
Freelance