คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

Facilities

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม — ห้องปฏิบัติการ — ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โดยในห้องเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 80 เครื่อง เป็นชุดคอมพิวเตอร์ซีรีส์ Predator CPU - Corei7 3.70GHz RAM - 16GB Graphic Card - NVIDIA GeForce GTX 1070 Hard Disk Storage - 1.5 TB

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม