School of Information Technology and Innovation — Programs

Computer Science - Data Science and Cybersecurity

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม — สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
DATASCIENCE CYBERSECURITY | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

หากคุณเป็นคนชอบความท้าทายและการแก้ปัญหา สาขานี้คือคำตอบของคุณ!  

ในยุคที่ทุกองค์กรต่างมีฐานข้อมูลอยู่บนโลกดิจิทัล โปรแกรมเมอร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านงานซอฟต์แวร์ ผู้ทำหน้าที่คอยบริหารจัดการข้อมูลและดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบการทำงานในองค์กร จึงเป็นที่ต้องการในตลาดงานด้านไอทีและมักได้รับค่าตอบแทนสูง 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ ม.กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นและพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ได้เรียนรู้สองทักษะควบคู่กันไปจากผู้มีประสบการณ์อย่างบริษัท T-Net และบริษัท G-Able ซึ่งที่เป็นมืออาชีพในวงการ รวมทั้งอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นมืออาชีพในวงการ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การสร้างแบบจำลอง การใช้โมเดลเพื่อประกอบการตัดสินใจและทำนายแนวโน้มตามความต้องการขององค์กร ตลอดจนการต่อยอดพัฒนาข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด เพื่อผลักดันนักศึกษาในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และเข้าร่วมแข่งขันการประกวด รวมทั้งการผลักดันในนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย หลักสูตรของเรายังครอบคลุมเรื่องการดูแลระบบความปลอดภัยและความมั่นคงไซเบอร์ และเรียนรู้การป้องกันข้อมูลและการเจาะระบบผ่านซอฟต์แวร์หรือเครือข่าย พร้อมยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงกับโซลูชันและ Data ของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และต่อยอดไปสู่การเข้าทำงานจริงหลังจบการศึกษา 

เส้นทางของอาชีพอย่าง ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) และนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) กำลังรอคุณอยู่! 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้ 

 • เรียน 2 ทักษะควบคู่กัน คือ Data Science วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูล และ Cybersecurity ระบบความปลอดภัยและความมั่นคงไซเบอร์
 • ตอบโจทย์โดนใจเด็กไอทีสายลุย ชอบความตื่นเต้นและท้าทาย
 • อาจารย์มากประสบการณ์ให้ความรู้และดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำของวงการ
 • ลงมือปฏิบัติจริงกับ Solution และ Data ของธุรกิจจริง
 • รายวิชาที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาบัณฑิต ให้มีทักษะทางวิชาชีพ รายวิชามีเนื้อหาครอบคลุม Certificate (CompTIA & Pentest/Security+/Data Science Pathway Depa)
 • อาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมบ่มเพาะและผลักดันนักศึกษา ผลักดันเข้าร่วมโครงการ ส่งเข้าประกวดในเวทีระดับชาติ ผลักดันการสอบ Certificate ที่เป็นมาตรฐาน และสนับสนุนให้มีรายได้ระหว่างเรียน
 • ร่วมกับพันธมิตรมืออาชีพในวงการไอที ร่วมบ่มเพาะนักศึกษา เช่น EastGate Tech, Palo Alto, DE2 Solution, T-NET
 • ร่วมผลักดันนักศึกษา โอกาสคว้าทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เช่น ทุน MEXT ศึกษาต่อปริญญาโท จากประเทศญี่ปุ่น และทุนศึกษาต่อปริญญาโท ผู้ช่วยนักวิจัย จาก KAIT
 • เป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างมาก และเงินเดือนเริ่มต้นสูง
ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Science (Computer Science)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
School of Information Technology and Innovation
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Computer Science - Data Science and Cybersecurity
Cosmetic Image
BIG DATA ทำนายอนาคต
BIG DATA ทำนายอนาคต
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ 
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล 
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
 • วิศวกรซอฟต์แวร์ 
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 • วิศวกรข้อมูล 
 • โปรแกรมเมอร์ 
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ 
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Data Science
Coding
- CS310 Computer Programming I (Python)
- CS311 Computer Programming II
- CS318 Object-Oriented Programming
Networking and Systems
- CS447 Blockchain and Cryptography Technology
- CS458 Wireless and Mobile Networks
- CS459 Network Design and Management
- CS454 Computer Communication Network
Cloud Security
- CS446 Cloud Computing
- CS448 Cybersecurity
- CS457 Computer Security
Intrusion Detect
- CS471 Ethical Hacking and Penetration Testing
- CS472 Risk Assessment and Contingency Planning
- CS473 Incident Response Management
- CS474 Secure Software Design
- CS475 Cloud Systems Security

Cybersecurity
Coding
CS310 Computer Programming I (Python)
CS311 Computer Programming II
CS318 Object-Oriented Programming
CS487 R Programming
CS430 Database Systems
CS431 Advanced Database Systems
CS432 Distributed Database Systems
Data science and Statistics
ST207 Probability and Statistics
CS463 Text Analytics
CS460 Artificial Intelligence
CS486 Text Processing
ML and Data Visualisation
CS488 Data Visualization
CS461 Neural Network and Deep Learning (ML)
CS489 Machine Learning
Data Analytic
CS462 Data Analytics and Mining
CS445 Big Data Systems
การสมัครเรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 25,680 บาท
ตลอดหลักสูตร 361,880 บาท