ศิษย์เก่า

คุณทรงวุฒิ แพสมหวัง
Software Solution
CEO บริษัท สยามซอฟต์แวร์โซลูชั่น จำกัด
คุณธนกฤต กิติรัชพล
CEO & Founder
Cipher Co., Ltd. บริษัท ไซเฟอร์​ จำกัด
คุณวโรดม ด่านสุวรรณดำรง
Co-Founder
ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด