ศิษย์เก่า

คุณภาณุวัฒน์ ชำนาญมนต์
หุ้นส่วนธุรกิจเอสเนเจอร์ ระดับ Vice President
ธุรกิจเครือข่ายเอสเนเจอร์
คุณจิรายุ ลิ่มจินดา
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
Jindatheme
คุณปฐม ศรีอรุณทิพย์
Mobile Developer, Programmer
Freelance
คุณกรพัฒน์ พุ่มพึ่งพุฒ
Graphic Design (Web& Mobile App.)
บริษัท Avalant จำกัด
คุณวัชระ เอมวัฒน์
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Computerlogy Co., Ltd. และนายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (ไทยเทคสตาร์ทอัพ)
คุณธารินทร์ จงประเจิด
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท 1Moby Co., Ltd.
คุณจิรายุ ลิ่มจินดา
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท JindaTheme Co., Ltd.
คุณอานนท์ ทรัพย์มูล
mobile developer