ศิษย์เก่า

คุณกรพัฒน์ พุ่มพึ่งพุฒ
Graphic Design (Web& Mobile App.)
บริษัท Avalant จำกัด
คุณวัชระ เอมวัฒน์
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Computerlogy Co., Ltd. และนายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (ไทยเทคสตาร์ทอัพ)
คุณธารินทร์ จงประเจิด
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท 1Moby Co., Ltd.
คุณจิรายุ ลิ่มจินดา
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท JindaTheme Co., Ltd.
คุณอานนท์ ทรัพย์มูล
mobile developer
คุณจักรกฤษณ์ บัวงาม
Programmer
บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS)
คุณณัฐเอก วัฒนุญาน
Full-stack software engineer
บริษัท Agoda Services Co., Ltd
คุณวีรวัฒน์ จีนสุกแสง
Azure Ranger (Microsoft Cloud Solution Consultant)
Microsoft Thailand