สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ  บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง กองทุนบัวหลวง และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ The Stock Master @University BU โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน การลงทุน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านในวงการการเงินเป็นวิทยากรให้ความรู้ และทุกๆ สัปดาห์มีการจัดแข่งขันการซื้อขายหุ้นจนได้นักศึกษาที่เป็นผู้ชนะเลิศของโครงการ

 

 

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะบริหารธุรกิจ
  • อัพเดทล่าสุด : 2 มีนาคม 2564, 15:14:16 น.