ก้าวสู่นักโลจิสติกส์มืออาชีพ เรียนยังไงให้ตอบโจทย์

 

เตรียมความพร้อมสู่ “นักโลจิสติกส์มืออาชีพ” ในยุคที่ธุรกิจด้าน E-Commerce และการนำเข้า-ส่งออกกำลังมาแรง สำหรับใครที่สนใจเข้าเรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรทันสมัย ครอบคลุมทุกเนื้อหาโลจิสติกส์แบบครบวงจร ได้เรียนกับตัวจริงในวงการธุรกิจ มีโอกาสได้งานก่อนเรียนจบ ต่อยอดสร้างธุรกิจด้านการนำเข้าและส่งออก หรือตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถก้าวสู่การเป็นนักบริหารโลจิสติกส์มืออาชีพได้เลย

 

 

 

 

 

บอกเลยว่าอะไรก็ไม่ทันสมัยและล้ำเท่ากับเทคโนโลยีสำหรับยุคนี้ ทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ จึงเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะและความรู้ที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของดิจิทัล โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาอย่างรอบด้าน และเพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อได้งานทำในองค์กรชั้นนำหรือเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

 

 

 

 

 

 

ถนัดแบบไหนเลือกเรียนตามความชอบได้เลย ภาควิชาโลจิสติกส์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มวิชาเรียนได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ และกลุ่มการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ครบทุกด้าน ตั้งแต่พื้นฐานการบริหารจัดการและระบบโลจิสติกส์กันเลย

 

 

 

 

 

 

เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์จริงขณะเรียน ทางภาควิชาโลจิสติกส์ได้ทำความร่วมมือกับพันธมิตรจากองค์กรชั้นนำ ได้ไปดูงานในสถานที่จริง รวมทั้งการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อทำโปรเจกต์ร่วมกัน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และคำแนะนำโดยตรงจากผู้บริหารแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่ว่าจะเป็น MK, DHL, Kerry, The Best, MK, Central, TNT เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

นอกจากจะได้เรียนจากอาจารย์ประจำในภาควิชาแล้ว ทางคณะยังได้เชิญอาจารย์พิเศษจากองค์กรชั้นนำมาเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงในวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น


โครงการเตรียมพร้อมสู่มืออาชีพ

นอกจากการเรียนการสอนแบบจัดเต็มแล้ว ทางสาขายังมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะ เช่น โครงการ Logistic Young Talent Development Program ที่เป็นโครงการเตรียมความพร้อมในฝึกประสบการณ์ เพื่อที่จะได้ฝึกงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการได้งานทำหลังจากฝึกงานด้วย

 

 

 

 

 

 

สายงานโลจิสติกส์กำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการจำนวนมากของตลาดงาน ทั้งในประเทศและอาเซียน นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ ทั้งการทำงานในฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายการขนส่ง นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผนวัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า รวมไปถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจนำเข้าและส่งออก หรือเป็นตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะบริหารธุรกิจ
  • อัพเดทล่าสุด : 3 มีนาคม 2564, 13:47:27 น.