โลจิสติกส์ ม.กรุงเทพ เรียนยังไงให้ได้งาน 100%

 

 

สายงานโลจิสติกส์มาแรงติดอันดับ สายงานที่ตลาดงานในประเทศและอาเซียนต้องการเป็นจำนวนมาก สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจหลักสูตรทันสมัย ครอบคลุมทุกเนื้อหาโลจิสติกส์แบบครบวงจร ได้เรียนกับตัวจริงในวงการธุรกิจ ส่งให้นักศึกษาได้เข้าไปฝึกประสบการณ์จริง มีโอกาสได้งานก่อนเรียนจบ ต่อยอดสร้างธุรกิจด้านการนำเข้าและส่งออก หรือตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สามารถก้าวสู่การเป็นนักบริหารโลจิสติกส์มืออาชีพได้เลย

 

ยุคที่ธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศกำลังเติบโต รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป  เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาที่จะเลือกเรียนในสาขานี้ ที่ ม.กรุงเทพ เรียนตั้งแต่พื้นฐานการบริหารจัดการและระบบโลจิสติกส์ หลักสูตรทันสมัย ไม่เน้นวิชาคำนวณ เน้นให้มีการปฏิบัติจริง ฝึกงานจริง เรียนแล้วรุ่งแน่นอน

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรทันสมัย เรียนตั้งแต่พื้นฐาน จบไปไม่ตกงาน

บอกเลยว่าอะไรก็ไม่ทันสมัยและล้ำเท่ากับเทคโนโลยีสำหรับยุคนี้ หลักสูตรนี้จึงเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะและความรู้ที่ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคของดิจิทัล โดยเน้นเป้าหมายเพื่อได้งานทำในองค์กรชั้นนำหรือเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมความพร้อมสอบใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

สนับสนุนให้นักศึกษาสอบใบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์ มีการเตรียมความพร้อมในการสอบใบรับรองมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ จากสมาคม TACBA และ TIFFA เพื่อเป็นใบเบิกทางการเข้าทำงานด้านโลจิสติกส์ได้ง่ายขึ้นก้าวสู่การเป็นนักบริหารโลจิสติกส์มืออาชีพ รับรองว่าถ้ามีใบคุณวุฒิวิชาชีพโลจิสติกส์อยู่ในมือ เรียนจบไปไม่มีตกงาน

 

 

 

 

 

 

 

มีเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับตัวจริง และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ สาขานี้จึงมีความร่วมมือกับพันธมิตรมากมาย เช่น DHL-Ecommerce, Kerry Logistics, Lazada Express และสายเรือ MSC ที่จะเข้ามาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์กับนักศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์ในบริษัทชั้นนำอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

มีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญ

มีอาจารย์ประจำผู้เชี่ยวชาญที่จะถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาและอาจารย์พิเศษจากองค์กรธุรกิจชั้นนำเข้ามาแชร์ความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์ในการทำงานให้นักศึกษาเพิ่มอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

มีโอกาสได้งานทั้งในและต่างประเทศในอัตราเงินเดือนสูง

ด้วยพฤติกรรมของผู้คนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทำให้ทุกประเทศมีการเติบโตทางด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีความต้องการบุคลากรในสายงานนี้เพิ่มมากขึ้น ทำให้นักศึกษาที่เรียนจบทางด้านนี้มีโอกาสสูงในการทำงานทั้งในและต่างประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

เรียนรู้กระบวนการธุรกิจ ด้านการนำเข้าและส่งออก

มีการเรียนการสอนที่ได้เรียนรู้ระบบการจัดซื้อจัดหา การขนส่งและกระจายสินค้า การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การลดต้นทุนของธุรกิจ รวมถึงการจัดการการพิธีการขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ซึ่งเป็นความรู้ในสายงานที่ตลาดงานมีความต้องการทั้งในประเทศและอาเซียน ทำให้นักศึกษามีโอกาสสูงในการได้งานทำและเติบโตในสายอาชีพได้

 

 

 

 

 

 

 

มีกิจกรรมเสริมทักษะระหว่างเรียน

นอกจากการเรียนการสอนแบบจัดเต็มแล้ว ทางสาขายังมีกิจกรรมส่งเสริมทักษะ เช่น โครงการ Logistic Young Talent Development Program ที่เป็นโครงการเตรียมความพร้อมในฝึกประสบการณ์ เพื่อที่จะได้ฝึกงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการได้งานทำหลังจากฝึกงานด้วย

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะบริหารธุรกิจ
  • อัพเดทล่าสุด : 1 ธันวาคม 2563, 00:18:53 น.