คณะบริหารธุรกิจ

Alumni

คณะบริหารธุรกิจ — ศิษย์เก่า — คุณณัฐกานต์ สุนากร
คุณณัฐกานต์ สุนากร
-
คณะบริหารธุรกิจ

ทำธุรกิจส่วนตัวแปรรูปผลไม้ จากสวนผลไม้ พยุง จังหวัดจันทบุรี

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที