ได้รับรางวัลชนะเลิศ Outerior Space Design Competition

สุดตาภา ใจแสน นักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในได้รับรางวัลชนะเลิศ Outerior Space Design Competition ดูงานและฝึกงานที่บริษัท Outerior Tiger, Kumamoto

  • แหล่งที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 11 ตุลาคม 2561, 16:46:32 น.