จบแล้วทำงานอะไรดี

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 •  สถาปนิก
 •  นักวิชาการ / นักวิจัย
 •  เจ้าของกิจการ
 • นักพัฒนาโครงการ / นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • นักออกแบบอิสระ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

 • สถาปนิกภายใน
 • มัณฑนากร / นักออกแบบภายใน
 • นักวิชาการ / นักวิจัย
 • เจ้าของกิจการ
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • นักออกแบบเครื่องเรือน
 • นักออกแบบอิสระ
 • นักออกแบบนิทรรศการ
 • แหล่งที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • อัพเดทล่าสุด : 6 สิงหาคม 2564, 12:51:28 น.