จบแล้วทำงานอะไรดี

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 •  สถาปนิก
 •  นักวิชาการ / นักวิจัย
 •  เจ้าของกิจการ
 • นักพัฒนาโครงการ / นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • นักออกแบบอิสระ

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

 • สถาปนิกภายใน
 • มัณฑนากร / นักออกแบบภายใน
 • นักวิชาการ / นักวิจัย
 • เจ้าของกิจการ
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • ผู้ประสานงานโครงการ
 • นักออกแบบเครื่องเรือน
 • นักออกแบบอิสระ
 • นักออกแบบนิทรรศการ
 • แหล่งที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • อัพเดทล่าสุด : 14 พฤศจิกายน 2560, 15:29:41 น.