ทำไมต้องเรียนคณะนี้

  • หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้
  • สอนโดยนักวิชาการและสถาปนิกแนวหน้าของวงการทำโปรเจกต์จริง นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากงานจริงจบสายวิทย์ หรือสายศิลป์ ก็สามารถเรียนได้ เพราะมีคอร์สปรับพื้นฐาน เตรียมความพร้อมให้ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1

  • ทุกวิชามีสถาปนิกและนักออกแบบชั้นนำสอน

  • ได้ฝึกงานในบริษัทชั้นนำในเครือข่าย

  • สอนในสถาบันที่มีสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยและได้รางวัลระดับประเทศและนานาชาติ

  • อุปกรณ์การเรียนทันสมัย

  • ได้รับความร่วมมือกับองค์กร บริษัทออกแบบชั้นนำ และบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการสถาปนิกไทย เช่น

Architect49

CM49

August Design Consultant Design 103

IDIN Architects

Thai Obayashi

Department of Architecture

Supermachine Studio

DBALP

และอีกมากมาย เพื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์จริง รวมถึงการได้รับความร่วมมือในระดับนานาชาติ เช่น บริษัท Outerior Tiger ประเทศญี่ปุ่น ในการจัดงานประกวดแบบ การได้รับลิขสิทธิ์ในผลงานออกแบบและการรับนักศึกษาฝึกงานจริง

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 10 ตุลาคม 2561, 15:58:42 น.