ศิษย์เก่า

พสธร เกษมไชยานันท์
Founder
G.O.E | ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างครบ
ชนิดา ภู่อุดมศักดิ์
Turn-Key Contractor
จุฬาลัย เดิมทำลำ
Turn-Key Contractor
รัตติกาล จันทร์เพ็ญ
Turn-Key Contractor
Draft Factory
ธราดล สุจริตวรกุล
Furniture Designer
ภูวดล ดวงรัตน์
กรรมการผู้จัดการ
Jadd Exhibition
พินิจ รัตนชาย
Landscape & Interior Designer
พรวุฒิ พลอยวณิชชา
3D Visualizer