ศิษย์เก่า

ปชารัฐ ศักดาอดิศัย
Owner
MD INTERIOR MOBZ
ชารีฟ ลอนา
Founder
Studio AOK
ปรินทร์ อาจาริยะ
Owner
STUDIO MKP
ฐาปนา คูสิริ
Design Director
PACMAN Studio
ณรงค์ชัย อร่ามเรืองสกุล
Partners & Design Directors
Crozz Studio
พูนศักดิ์ ฟูนฤนารถ
Partners & Design Directors
Crozz Studio
ไตรรงค์ ลิ้มวงษ์สกุล
SKL Furniture BKK | ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างครบ
ศศิศธร ขาวบาง
กรรมการผู้จัดการ
Phonkavee Design Group ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างครบวงจร