ห้องปฏิบัติการทันสมัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการออกแบบห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานที่และการใช้งาน จึงมีห้องปฏิบัติการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ตามอาคารต่างๆ โดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับกับการฝึกปฏิบัติที่เพียงพอและทั่วถึงสำหรับนักศึกษาทุกคน

 

 

อาคาร Wood Workshop

อาคารปฏิบัติการสำหรับงานไม้ขนาดใหญ่ มีเครื่องจักรในการทำงานไม้ที่ทันสมัย เพื่อการฝึกปฏิบัติในงานโครงสร้างและงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ นักศึกษาจะได้ฝึกสร้างงานเท่าขนาดจริงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานไม้โดยเฉพาะ

 

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แล็บ

เป็นห้องปฏิบัติการด้านการออกแบบและเขียนแบบ ตั้งแต่การสร้างงาน 2 มิติไปจนถึง 3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จำนวน 90 เครื่อง

 

 

ห้อง Digital lab

ล้ำสมัยด้วยอุปกรณ์ในการสร้างงานแบบ Digital Fabrication มีเครื่อง Laser Cut คุณภาพสูง ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์งานออกแบบจากแนวคิดไปสู่การสร้างงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

ห้อง Design Studios 9

อาคารที่มีสภาพแวดล้อมที่ทันสมัยในบริเวณชั้น 3 มีทั้งห้องขนาดใหญ่ไปจนถึงห้องสัมมนาขนาดเล็ก พื้นที่ฝึกการออกแบบและสร้างงานจริง  พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่ครบครันและทันสมัย สามารถรองรับกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย และบ่มเพาะให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงาน โดยคณาจารย์สถาปนิกและนักออกแบบที่มีชื่อเสียงจะมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบจากประสบการณ์จริง

 

ด้วยห้องปฏิบัติการที่ครบครัน บวกกับหลักสูตรการเรียนการสอนแนวใหม่ที่ได้มาตรฐานทางวิชาชีพทั้งจากสภาสถาปนิกและมาตรฐานวิชาชีพสากล รวมถึงบรรยากาศการเรียนที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ มีแหล่งเรียนรู้และสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรทางด้านสถาปนิก จึงเป็นเครื่องยืนยันให้เชื่อมั่นได้ว่า ที่นี่จะให้ประสบการณ์และความรู้ในการเป็นนักออกแบบ หรือสถาปนิกมืออาชีพที่สามารถทำงานในระดับสากลได้

 

  • แหล่งที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 11 ตุลาคม 2561, 16:23:59 น.