ข่าวและกิจกรรม

งานแสดงผลงาน THESIS EXHIBITION “ศิลปนิพนธ์ INT:ME” ของนักศึกษาคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ชั้น 5  Quartier water garden โซน Helix Quartier ศูนย์การค้า The EmQuartier ในวันอังคารที่ 13 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก :  https://www.facebook.com/SchoolofArchitectureBangkokUniversity/  

โครงการประกวด Thesis of The Year in Architecture Award 2017 (TOY ARCH 2017) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่นแห่งปี 2017 ซึ่งทางสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีนโยบายเรื่องการประสานความร่วมมือกันในเชิงวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ กลุ่มสาขาด้านสถาปัตยกรรมจัดการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี ทั้ง 4 สาขา 1. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก