อัตราค่าเล่าเรียน

Programs
Plan A
Thesis
Plan B
Non-thesis
Credits
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรสองภาษา)

Master of Architecture (Bilingual Program)

201,430 (No Plan B) 36